Sääntömääräinen Kevätkokous 20.3.

Lippukunta järjestää yhdistyksen sääntömääräisen kevätkokouksen sunnuntaina 20.3.2022 kello 14.00 alkaen. Kokous järjestetään Talentilla. Päivitämme tähän artikkeliin mahdolliset kokoustekniset muutokset sikäli niitä ilmenee.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 

3.Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

5.Vahvistetaan edellisen vuoden vuosikertomus. 

6.Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös. 

7.Esitetään edellisen vuoden toiminnantarkastuskertomus tai tilintarkastus. 

8.Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

9.Vahvistetaan yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle. 

10.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.