Sääntömääräinen syyskokous

Lippukunta järjestää yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen 29.11.2021 Talentilla kello 18.00 alkaen. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet. Kaikilla yli 15-vuotiailla yhdistyksen jäsenillä on äänioikeus kokouksessa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Todetaan osanottajat
 4. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 5. Työjärjetyksen hyväksyminen
 6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle
 7. Talousarvion vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle
 8. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavalle toimikaudelle
 9. Yhdistyksen hallituksen sihteerin valinta seuraavalle toimikaudelle
 10. Yhdistyksen hallituksen muiden jäsenien valinta seuraavalle toimikaudelle
 11. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 12. Mahdolliset muut käsiteltäväksi tulleet asiat
 13. Kokouksen päättäminen